(αστρον.)end спутник.


(αστρον.)end спутник.
[доси] ουσ. Θ. колл имеет во, пропорция, доза.

Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь). 2014.